Hacked By BeLa ²º¹³ ® - NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE !

Hacked By BeLa ²º¹³ ®

İrtibat : Serkan_kaya_25@outlook.com

 

Uyudun kaç asır boyu / Uyan ey Oğuz'un soyu / Baba , dede , amca , dayı / Bayramdır bu , gel kucaklaş / Alevî , Sünnî , Kızılbaş ...

Bilsin bunu âr edenler / Söz , canına kâr edenler / Soyunu inkâr edenler / Haramzâdedir ey gardaş / Alevî , Sünnî , Kızılbaş ...

Aynı mayadan yoğrulan / Türk , Türkmen diye çağrılan / Aynı kıbleye doğrulan / Secdeye konulan bir baş / Alevî , Sünnî , Kızılbaş ...NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE !